פיצה פדאל - האתר הרשמי
כשר - כל הפיצות הן "בברכת המוציא"
1700-700-774